Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

08:34
08:28
3334 33ab
Reposted fromkarahippie karahippie viaistsoeasy istsoeasy
08:28
Reposted fromshakeme shakeme viaistsoeasy istsoeasy
08:24
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 21 2017

07:00
2284 fcb4 500
Reposted fromfreakish freakish viaSkydelan Skydelan

April 10 2017

13:32
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: jest mi dzisiaj źle, nie wiem co robić...
— Elżbieta Penderecka
Reposted frompowersback powersback viaSkydelan Skydelan

April 08 2017

06:34
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy

April 05 2017

07:44

April 03 2017

23:57
8002 2ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaistsoeasy istsoeasy

April 02 2017

10:33
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
09:45

March 29 2017

07:02
0105 c900
Reposted fromiamstrong iamstrong viajointskurwysyn jointskurwysyn
06:57
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viajointskurwysyn jointskurwysyn
06:55
9904 704d 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaSkydelan Skydelan

March 21 2017

12:07
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viafajnychnielubie fajnychnielubie

March 20 2017

15:56

March 14 2017

15:16
3261 9c70
Reposted fromjestemzero jestemzero
15:11
7189 20d8
Reposted fromjestemzero jestemzero
15:09
5241 3c71 500

March 13 2017

15:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl